เว็บไซท์(Website)แจ้งคณะกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในบริษัท
.........................................................................................................................................................................

รับแจ้งข้อมูลต่างๆจากพนักงานทุกท่านเพื่อนำข้อมูลนั้นๆมาพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ ภายในบริษัทให้น่าทำงานและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆในเรื่องที่อยากให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆภายในบริษัท หรือพนักงานในบริษัทปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการทุจริตภายในบริษัทได้อย่างอิสระ

* มีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งข้อมูลตลอดจนเนื้อหาที่แจ้งมาเป็นอย่างดี
* เนื้อหาต่างๆที่ท่านแจ้งข้อมูลส่งให้กับทางผู้บริหารนั้น จะนำไปหาข้อสรุปเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ ภายในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
* ไม่รับฟังข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น หมิ่นประมาทหรือนินทาว่าร้ายผู้อื่น
* หลังจากรับแจ้งข้อมูลจากท่านแล้ว สถาบันวิจัยโรงงานสีขาว (White Factory Research Institute) ซึ่ง เป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซท์จะส่งข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร ของบริษัทโดยปกปิดชื่อของผู้แจ้งข้อมูลไว้
* ผู้รับแจ้งข้อมูลของท่านคือผู้บริหารเท่านั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์อ่านข้อมูลที่ท่านแจ้งมา
* ขณะแจ้งข้อมูล ไม่ต้องระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯจะให้เงินรางวัลแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯสำหรับท่านที่สนใจ กรุณากรอกอีเมล์หรือเบอร์มือถือไว้ แล้วจะมีการติดต่อกลับในภายหลัง หากพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ สถาบันวิจัยโรงงานสีขาว(White Factory Research Institute)จะติดต่อไปยังท่านโดยในกรณีนี้ก็จะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อมูลต่อผู้บริหารเช่นกัน

- กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการแจ้ง

หากต้องการแนบรูปภาพประกอบหลักฐาน สามารถส่งได้โดยอัพโหลดได้ โดยกดที่ปุ่มแนบไฟล์
เพื่อความเร็วในการตรวจสอบโปรดระบุสถานที่และวันเวลาที่ถ่ายภาพให้ทราบ
***นามสกุลไฟล์ที่ส่งได้ ได้แก่ .JPEG


- หากต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับ กรุณากรอกอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
- แม้ท่านจะไม่กรอกอีเมล์หรือหมายเลขติดต่อ ข้อมูลที่ท่านแจ้งก็จะถูกส่งถึงผู้บริหารเช่นกัน ฉะนั้นท่านจะกรอกหรือไม่ก็ได้
 E-mail :
Mobile :
      


* เว็บไซท์นี้บริหารงานโดยสถาบันวิจัยโรงงานสีขาว (White Factory Research Institute) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
  SAMPLE CO., LTD.